Projekty

Nachádzate sa tu

Naša spoločnosť SAGENA, s.r.o a aj naša distribučná spoločnosť NORDFOOD, s.r.o sa zapojili do aktuálnej výzvy na podporu trhu práce, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Viac o projektoch tu:

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://www.mpsvr.sk/esf/

https://partnerskadohoda.gov.sk/